Dagbesteding

Individuele begeleiding

Behandeling

Omgangsregels

Huisregels

Zorgboerderij ’t Opstapje

            

Algemeen

 • Auto’s en trailers, taxibusjes dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaats en is geheel voor eigen risico. U dient de tweede toegangsweg te gebruiken voor het aankomen en verlaten van het terrein.
 • Roken is alleen buiten toegestaan op de aangegeven plaatsen.
 • Alcohol en drugs zijn verboden.
 • Afval gooit u weg in de prullenbak.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming gebouwen, behalve de stal, op het terrein te betreden.
 • Hooibalen mogen niet hoger dan 2 op elkaar worden opgestapeld.
 • Is er iets stuk, schrijf het op het bord in de stal zodat het gemaakt/ vervangen kan worden.

 

Voor Cliënten van de zorgboerderij

Dagindeling:

De dagindeling wordt voor elk dagdeel besproken zodat ieder weet wat hij/zij gaat doen.
Tussen 9.00-9.30 uur binnenkomst, koffie en thee en bespreken van de dagindeling.
Om 9.30 uur starten met de activiteiten.
Tussen 12.00 en 13.00 uur gezamenlijke lunch en bespreken van de middagindeling.
Tussen 15.30  en 16:00 uur sluiten we de dag af en drinken we koffie en thee.

 

Ziekmelding:
Als je ziek bent geeft je dit uiterlijk om 08:30 uur 's morgens telefonisch door.
Hou hierbij de richtlijnen van de RIVM aan.

Medicijnen:
Stop je in een kluisje en laat je niet in tas of jas zitten.

Eten en drinken:

We eten en drinken gezamenlijk

Voor het eten houden we een momentje stilte

Iedereen neemt zijn eigen brood mee.

Samen ruimen we weer op

 

Gedragsregels:
Respect voor mens en dier is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd.

Overlast: je mag geen overlast veroorzaken voor anderen

Geweld Vloeken of schelden wordt niet getolereerd.

Er wordt niet geschopt, geslagen, gescholden of gepest.

Discriminatie je mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.

Mensen en dieren worden met respect behandeld.
We laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar.
We helpen elkaar als dat gevraagd wordt.

Ongewenste intimiteiten je mag geen seksueel getinte opmerkingen plaatsen of gebaren en aanrakingen of pressie van seksuele aard gebruiken.

Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens je mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens bij je dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan je de toegang tot de zorgboerderij worden ontzegd.

Diefstal en vandalisme We stelen of vernielen niks van elkaar of de zorgboerderij. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.

Zonder overleg ga je niet van het terrein.

Handelen, ruilen en lenen mag niet.

 

 

Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan de begeleiding direct afgebroken worden.

Op een later tijdstip zal er op de overtreding worden terug gekomen en er een nieuwe afspraak voor begeleiding worden gemaakt.

 

Veiligheid:
Draag altijd kleding en schoenen bestemd voor het werk.

(bij de paarden en werk in de tuin draag je dichte stevige schoenen zonder stalen neus)
Niet ongevraagd aan machines of gereedschap zitten.
Niet zwaaien met een hooivork of schep of ander gereedschap.
Nergens op of over klimmen zonder toestemming.
Niet rennen tussen de dieren.
Nooit alleen tussen de paarden werken of de stal ingaan zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

Je kunt niet zonder toestemming huisdieren meenemen. I.v.m. eventuele dierziektes


Hygiëne :
Was altijd je handen nadat je in aanraking bent geweest met de dieren.
Was altijd je handen als je naar het toilet bent geweest.
Was altijd je handen voor je gaat eten of drinken.
Houd het toilet schoon , is deze vies als je binnenkomt, melden aan de begeleiding.

 

Rookbeleid:

Roken is alleen toegestaan voor- en nawerktijd en tijdens pauzes. Let op: alleen op de rookplaats!! Het is niet toegestaan om rookwaar uit te delen. Je neemt je eigen sigaretten mee.

 

Sociale media :
Tijdens de dagbesteding is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. (enkel tijdens de vrije tijd in de pauzes)

We maken geen foto’s of video’s van andere mensen zonder toestemming

Mocht je iets willen bespreken met de begeleiding, doe dit dan niet via whatsapp of facebook. Kom gewoon naar de begeleider in kwestie en praat erover.

 

 Afspraken:

Iedereen komt met zijn eigen doel naar de zorgboerderij. Daarom kan het zijn dat er aparte afspraken worden gemaakt met iemand. Heb je hier vragen over kom naar de begeleiding. Kijk vooral naar je eigen werk.

 

Vertrouwenspersoon:

Zijn er dingen waar je mee zit maar waar je niet mee naar de begeleiding durft te gaan.

Dan hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan.

 

Drs. Yvonne Kammeijer is de vertrouwenspersoon voor ’t Opstapje.

Zij is te bereiken via de mail of telefonisch:

Yvonnekammeijer4@gmail.com

06 - 11 95 48 39

Heb je een vraag?

Stuur me een emailtje.

Bel je liever?

Bel mij op 06 - 51 96 57 92

Of vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

  Ik heb interesse in (klik en selecteer):


     * verplicht veld