Dagbesteding

Individuele begeleiding

Behandeling

Omgangsregels ambulante cliënten

Omgangsregels

voor ambulante cliënten

Zorgboerderij ’t Opstapje

            

 

Afmelding:

Als de afspraak niet door kan gaan geeft je dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch door. Bel je later af dan worden de gereserveerde uren alsnog gedeclareerd.

In verband met corona volgen we de RIVM richtlijnen.

Gedragsregels:

Respect voor mens en dier is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd.

  1. Overlast je mag geen overlast veroorzaken voor anderen.
  2. Geweld je mag een ander niet hinderen, intimideren, verbaal/non-verbaal bedreigen, afpersen of mishandelen.
  3. Discriminatie je mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  4. Ongewenste intimiteiten je mag geen seksueel getinte opmerkingen plaatsen of gebaren en aanrakingen of pressie van seksuele aard gebruiken.
  5. Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens je mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens bij je dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan je de toegang tot de zorgboerderij worden ontzegd.
  6. 6. Diefstal en vandalisme je mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.

 Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan de begeleiding direct afgebroken worden.

Op een later tijdstip zal er op de overtreding worden terug gekomen en er een nieuwe afspraak voor begeleiding worden gemaakt.

 Hygiëne :

We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM

Rookbeleid:

Roken is niet toegestaan te roken tijdens begeleidingsmomenten.

Drugsbeleid:

Drug gebruik of onder invloed zijn is niet toegestaan tijdens de begeleidingsmomenten.

Ben je toch onder invloed dan wordt het begeleidingsmoment afgebroken en maken we een vervolg afspraak.

Iedereen heeft zijn eigen doelen om aan te werken.

Daarom kan het zijn dat er aparte afspraken worden gemaakt met iemand.

Heb je een vraag?

Stuur me een emailtje.

Bel je liever?

Bel mij op 06 - 51 96 57 92

Of vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

    Ik heb interesse in (klik en selecteer):


       * verplicht veld